Invitation til Skt. Hans Aften

Foreningen afholder i år Skt. Hans aften på den sædvanlige plads på det grønne område ud mod vandet bag Næsset 58.

Vi har studeret udmeldingerne omkring forsamlingsforbud nøje, og mener på baggrund af dette godt at vi kan afholde vores sædvanlige Skt. Hans på samme måde som vi plejer, men opfordrer naturligvis til at folk husker at holde afstand.

Foreningen vil være vært ved en ristet pølse, øl og vand. Derudover vil vi sørge for snobrød til børnene. Vi tager naturligvis de nødvendige forholdsregler så serveringen sker på forsvarlig måde jf. sundhedsstyrelsens retningslinjer i forbindelse med Covid19

Arrangementet starter kl. 20.00 og bålet tændes kl. 20.30.

Af hensyn til snobrød og børnene, tænder vi dog op i et mindre bål således at snobrødsbagningen ikke skal vente til det store bål er brændt ned.

Vi vil gerne opfordre alle, som har mulighed for det, til at komme og hygge sig med resten af foreningens medlemmer.

På bestyrelsens vegne – Torben Strunge – Sekretær

X