Sommerfest

Foreningen vil i år starte en ny tradition med en sommerfest for foreningens medlemmer.

Se vedhæftede invitation som også er omdelt.

HUSK TILMELDING

Sommerfest indbydelse 2021


X