Nedgravning af Fibernet

Som i måske har bemærket, ser vi Firmaet WIKTEC, som er i gang med at etablere fibernet i vort område. Grundejerforeningen har fået meddelelse, om at de vil starte opgravningen på Grønningen og Næsset (er startet på Risingevej) i de kommende dage, og man forventer at være færdig med arbejdet, i vort område, senest til jul.

Vi vil opleve, at generne ved arbejdet er minimale, idet man laver gravearbejdet sektionsvis. d.v.s. opgraver ca. 50 meter ad gangen nedlægger rør og genetablerer området den samme dag. Vi kan se, udføres arbejdet meget omhyggeligt og ordentligt.

Skulle der opstå et problem hos dig, kontakt foreningens formand, og vi vil herefter kontakte rette vedkommende hos WIKTEC for at løse problemet.

Mvhbestyrelsen

X