Generalforsamlinger

Nedenfor findes referater af de seneste års generalforsamlinger.

Beslutningsprotokol

Der føres jf. vedtægterne beslutningsprotokol over beslutninger foretaget på generalforsamlingerne. Seneste version af protokollen kan downloades her:

X