Haveaffald

Foreningen sørger for afhentning af haveaffald en gang årligt, nemlig op til Skt Hans, hvor brændbart affald afhentes. Affaldet lægges ud til vejen efter følgende regler:

– Affaldet placeres på vejen så det ikke generer trafikken.

– Læg ikke affaldet op ad træerne, da det besværliggør vognmandens arbejde og risikerer ødelæggelse af træerne.

– Læg ikke affaldet over kloakristene.

– Læg affaldet i så få bunker som muligt.

– Læg affaldet i højre side af vejen. (lige numre).

– Affaldet lægges tidligst ud syv dage inden afhentningen. Nedenfor kan du se tre eksempler på hvordan det ikke skal gøres!

X