Kort


KORT: Foreningens område udgøres af vejene Grønningen og Næsset samt Risingevejs sydlige del fra krydset Risingevej/Ølunden/Udsigten. Mod syd og øst afgrænses området af Kertinge Nor.   

Markering af strandbeskyttelseslinien – Markeret med Rødt

Læs mere om strandbeskyttelseslinien her:
http://kysterne.kyst.dk/strandbeskyttelseslinjen.html

Markering af strandeng under kommunal beskyttelse – Markeret med grønt

Læs mere om strandenge her:
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/naturtyper-og-deres-pleje/strandenge/

X