Om grundejerforeningen

STIFTELSE: Grundejerforeningen “Risingegaard” blev stiftet den 2. juli 1973 og omfatter 109 ejendomme. Disse ligger på det areal, der i 1967 blev udstykket fra gården “Risingegaard”, en af et stort antal gårde, der blev udstykket i Munkebo i 60’erne. Gårdens stuehus eksisterer stadig og er beboet.

BELIGGENHED/KORT: “Risingegaard” ligger i Munkebo mellem Odense og Kerteminde. Ca. 14 km. til Odense og 8 km. til Kerteminde. Foreningens område udgøres af vejene Grønningen og Næsset samt Risingevejs sydlige del fra krydset Risingevej/Ølunden/Udsigten. Mod syd og øst afgrænses området af Kertinge Nor.   

SERVITUT: Alle grunde i udstykningen er pålagt en servitut, der forpligter ejeren til at være medlem af foreningen, som altså derfor har 109 medlemmer.

FORENINGENS OPGAVE: Foreningens opgave er at varetage medlemmernes interesser, og en væsentlig del af dette er vedligehold af de grønne områder. Foreningen arrangerer Sct. Hans-bål, afhentning af haveaffald m.m. GRØNNE OMRÅDER: Foreningens grønne områder udgør ikke mindre end ca. 7,5 Ha, der udgøres af matrikelnumrene 5dl, 5ck og 5dk, Dræby By, Munkebo. Disse fordeler sig langs Kertinge Nor, mellem Næsset og Grønningen og mellem Risingevej, Næsset, Kølstrupvej og Udsigten.

BESTYRELSE: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes i februar måned. Se den siddende bestyrelse.

VEDTÆGTER: Foreningens gældende vedtægter kan du se i menuen øverst oppe.

KONTIGENT: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og blev i 2016 hævet til kr. 700,-. årligt efter at have været uændret 650,- kr. i mere end 10 år. 

VIDE MERE? Hvis du vil vide mere om udstykningen, foreningen eller er der andet, du er interesseret i at vide, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

VELKOMSTBREV: Nedenfor findes link til det velkomstbrev som uddeles til nye beboere i forbindelse med overtagelse af ejendomme.

X